Oferta - USŁUGI BUDOWLANE

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta

ROBOTY MELIORACYJNE
_________________________
   -  budowa przepustów, jazów oraz innych budowli hydrotechnicznych,
   -  montaż czyszczarek krat dla przepompowni melioracyjnych i małych elektrowni             wodnych,
-  roboty umocnieniowe cieków wodnych i kanałów (siatkowo-kamienne, faszynowe i     inne),
-  renowacja rowów, konserwacja, odbudowa,
-  konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych,
-  odmulanie stawów,
-  czyszczenie rowów (z odpadów komunalnych, biologicznych hakowanie tataraków,     trzciny, koszenie trzciny),
-  budowa zbiorników retencyjnych
 
 
 
 
ROBOTY ZIEMNE
_________________________
-  Wykopy ( instalacje budynku, wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne),
-  zagospodarowanie terenu, roboty ziemne, niwelacje terenu,
-  zagęszczenia,
-  prace ziemne przy budowie obiektów przemysłowych, sportowych i rekreacyjnych,
-  usunięcie warstwy utwardzonej,
-  formowanie nasypów,
-  rekultywacje,
-  renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
-  niwelacje terenu, plantowanie, równanie ziemi, gruzu, kamienia,
-  kompleksowe wykonywanie drenażu wokół budynku i działek pod inwestycje,
-  wykopy fundamentowe (domy, garaże, ogrodzenia),
-  wykopy pod oczka wodne, stawy,
-  kompleksowe wykopy pod szamba i przydomowe oczyszczalnie,
-  wykopy pod media, przyłącza (woda, gaz, kanalizacja),
-  wykopy pod sieci wod-kan, prąd, tel.,
-  zasypywanie ław fundamentowych,
-  odkopywanie fundamentów budynków w celu izolacji, odwodnienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USŁUGI BUDOWLANE
_________________________
-  Osadzanie wpustów ulicznych , wpustów liniowych wraz z przy kanalikami i    czyszczeniem systemów,
-  wykopy wąsko przestrzenne wraz z szalunkami i zabezpieczeniem ścian                  wykopu(sieci kanalizacyjnej),
-  montaż ogrodzeń systemowych oraz murowanych,
-  budowa przepompowni wraz z wyposażeniem,
-  prace porządkowe po budowach,
-  montaż kanalizacji przydomowej wraz z montażem studni rewizyjnych
 
 
 
 
 
 
USŁUGI WYBURZENIOWE
_________________________
Wykonujemy profesjonalne wyburzenia i rozbiórki wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, hal i konstrukcji wraz z wywozem i plantowaniem terenu.
USŁUGI BRUKARSKIE
_________________________
 
-  Budowa chodników,
-  podjazdy,
-  drogi dojazdowe,
-  parkingi,
-  chodniki,
-  alejki i ścieżki parkowe,
-  brukowanie rowów w miejscach wlotu kanałów deszczowych
PRACE OGRODNICZE
_________________________
 
- wycinanie drzew, przycinanie drzewek i krzewów
- koszenie trawników i odchwaszczanie
- zakładanie oczek wodnych, stawów, kaskad,
- sprzątanie ogrodów,
- zakładanie trawników,
- montaż systemowego nawadniania ogrodów,
- nasadzanie roślin i drzewek
- podlewanie trawników ogrodów i wysoko zawieszonych roślin
 
 
 
 
 
 
 
PHU PAWEŁ Paweł Grzybek
ul. Daszyńskiego 20/3 Legnica
NIP:691-250-98-48

www.phupawel.pl
phupawel.biuro@gmail.com
tel. 661 543 748/biuro
tel. 785 544 646/logistyka
tel.570 013 831/ techniczny


pn - pt:8:00 - 16:00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego